close
Termeni și condiții
img

Prin utilizarea acestui website/aplicație, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui webite/aplicație sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul/aplicației, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și DABO INTERNAȚIONAL S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal în contextul interacționării cu această aplicație, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului și al aplicației de mobile, disponibile pe website: www.dabodoner.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestei aplicații, vă rugăm să nu o folosiți. Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate în aplicația DAbo Doner implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a aplicației, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul www.dabodoner.ro și aplicația DAbo Doner sunt administrate de DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Sibiu, strada Constantin Noica nr. 10B, ap. 2, jud. Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/972/2012, având cod de identificare fiscală RO30876658, reprezentată legal de către dl. Pastiu Daniel, în calitate de Administrator.

Scopul permis pentru utilizarea aplicației este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acesteia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la aplicație și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acesteia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un smartphone. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestei aplicații sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al aplicației se înțelege orice persoană care va accesa aplicația. Prin termenul “utilizator” al aplicației se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.dabodoner.ro. Și a aplicației DAbo Doner, fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

  1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe această aplicație;
  2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestei aplicații, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
  3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea DABO INTERNAȚIONAL S.R.L..;
  4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
  5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul aplicației pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestei aplicații, cu sau fără o notificare prealabilă. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul aplicației. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a aplicației DAbo Doner. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și în această aplicatie și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe această aplicație, trebuie să introduceți datele dumneavoastră in formularul de înregistrare.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul solicitării, temeiul legal al acestora precum și necesitatea consimțământului dumneavostră, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului și al aplicației de mobil, disponibile pe website: www.dabodoner.ro și in App Store pe iOS și in Google Play pe Android.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA .

Prețul de achiziție prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat în aplicație și în restaurant la momentul achiziției. Plata produselor se efectuează în numerar, cu punctele acumulate în cont sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul EuPlatesc. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Livrarea se face la adresa specificată de client. În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site și în această aplicație este deținut de DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website și aplicație nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.,  Conținutul acestui website și al aplicației, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website/ aplicație sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website/aplicație ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile/ aplicațiile neafiliate cu care website-ul/aplicația ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website/ aplicație de către alte persoane decât cele autorizate de DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., prin intermediul website-ului/aplicației într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., își rezervă dreptul de a impiedică prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui/aplicației, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website/aplicație este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: office@dabodoner.ro.

Politica de confidențialitate

Aspectele menționale mai jos se vor completa și se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului și al aplicației de mobile, disponibile pe website/aplicație, precum și ale Politicii de Confidențialitate, disponibile pe website: www.dabodoner.ro.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu carcater personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului/aplicației companiei. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.,, prin intermediul website-ului www.dabodoner.ro și a aplicației prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la office@dabodoner.ro  sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr.112, jud. Sibiu. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.,  nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului/aplicației.

Responsabilități privind produsele

DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă DABO INTERNAȚIONAL S.R.L., a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului/aplicației;
  2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website/aplicație;
  3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului/aplicației;
  5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului/aplicației.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website/aplicație, postat pe website/aplicație de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Sibiu, str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 112, jud. Sibiu sau la adresa de e-mail office@dabodoner.ro.

Acest website/aplicație este oferit în această formă fără alte garanții. DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.,  nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website/aplicație sau ale conținutului său.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website/aplicație, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.. În cazul unor eventuale conflicte între DABO INTERNAȚIONAL S.R.L.. și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.dabodoner.ro și în aplicație.