close
Politica de confidențialitate
img

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politică de confidențialitate vizează clienții DABO DONER, utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru.

DABO DONER depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor Dumneavoastră personale în calitate de persoană vizată atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, prin prezenta politică stabilim atât modul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca și persoană vizată dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru.

DABO DONER se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și prin prezenta Politică generală de Confidențialitate vom puncta câteva aspecte importante.

1.Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoană vizată

Prin furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către DABO DONER a datelor colectate în următoarele scopuri:

Datele Dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

2.Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) conferă mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucrează date personale. Pe toată durata în care datele personale sunt păstrate de către DABO DONER, Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email office@dabodoner.ro.

În plus, începând cu 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa office@dabodoner.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3.Transferul de date

DABO DONER nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele Dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing, sau alte scopuri, cu excepția celor impuse de lege.

4.Securitatea datelor Dumneavoastră

DABO DONER a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

5.Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului DABO DONER.

6.Responsabilitate

DABO DONER este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politică. DABO DONER va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va ține o evidență a procesării datelor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email office@dabodoner.ro

7.Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări a securităţii datelor. DABO DONER are obligația notificării Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8.Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisă în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoană vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politică și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@dabodoner.ro.

9.Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și sau procesate și pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul, pe toată perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesizări / solicitări către DABO DONER transmițând astfel un email la adresa office@dabodoner.ro. Termenul de răspuns pentru astfel de plângeri/sesizări/solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii și înregistrării acestora.

10.Modificări/completări ale acestei politici

DABO DONER își rezervă dreptul de a modifica această politică unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici DABO DONER le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.dabodoner.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generala de confidențialitate.

11.Date de contact

DABO DONER, cu sediul în Sibiu, Str. Constantin Noica, Nr. 10b, Ap. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J32/972/2012 , cod fiscal nr. RO30876658, adresă de email: office@dabodoner.ro.