Regulament campanie ,,DAbo Plăceri Nevinovate

1. Organizatorul si regulamentul

(1) Promotia este organizata si desfasurata de catre S.C.  Dabo International S.R.L. , inmatriculata la
nr. J32/972/2012  in Registrul comertului, cod unic de inregistrare RO 30876658 , cu sediul in Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 10B, cod postal 550169, avand cod IBAN  nr. RO76INGB0000999905665410 deschis la Ing Bank  , reprezentata de Pastiu Daniel in calitate de Administrator.

(2) Participanţii la promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al promotiei ,,DAbo Plăceri Nevinovate” (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, in mod gratuit, pe site-ul www.DAbodoner.ro, în permanenţă, pe durata promotiei ,,DAbo Plăceri Nevinovate”.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, pe conturile de Facebook DAbo Doner  cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

2. Teritoriul şi durata de desfăşurare a promotiei ,,DAbo Plăceri Nevinovate”

(1) promotia este organizata pentru toti clientii DAbo Doner de pe teritoriul Romaniei si se va desfasura in toate locatiile DAbo din tara.

(2) campania începe în data de 8 martie 2020 şi se încheie în data de 31 martie 2020.

(3) După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării campaniei.

(4) Premiile se vor acorda prin tragere la sorți.

Art. 3

Dreptul de participare

(1) La campanie pot participa toate persoanele de sex feminin (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în Romania, cu varsta de 16 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata de desfăşurare a promotiei ,, DAbo Plăceri Nevinovate ”, urmează procedura descrisă la art. 4, detin un pasaport sau CI valabile cel putin 6 luni la data inmanarii premiului.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

Art. 4

Procedura campaniei ,, DAbo Plăceri Nevinovate

În perioada 8-31 martie 2020 se ofera vouchere, prin care se acorda un discount de 20% la prima comandă, pentru un singur bon fiscal, tuturor clientelor care intră în restaurantele DAbo. Voucherele sunt valabile în perioada 8-31 martie 2020, în toate restaurantele DAbo din România.

Toate voucherele întoarse în locații activează discountul menționat, la orice comandă, pentru un singur bon fiscal. Aceste vouchere se strâng intr-o urnă permanent prezentă în locație, la vedere.

 

Mai multe vouchere, mai multe șanse de câștig, fiindcă atunci când se efectuează o comandă la care se prezintă și se activează voucherul, se oferă un nou voucher, dacă clientul este o doamnă / domnișoară, Voucherul este valabil pentru următoarea comandă (următorul bon fiscal), în perioada campaniei.

La final de campanie, mai precis pe 1 aprilie, in fiecare locație DAbo, se face extragerea fericitelor câștigătoare ale tombolei.

Doamnele si domnisoarele pot participa si la o tombola online, daca posteaza ”Plăcerile Nevinovate”(produsele) de la DAbo și postează fotografia pe contul lor personal de instagram, adăgând o descriere si hashtagurile #DAbo #placerinevinovate .

Participantii isi dau acordul, implicit, ca testimonialele, fotografia sau fotografiile/video-rile, realizate cu ocazia acordarii premiului sau in timpul desfasurarii campaniei, sa fie folosite de catre DAbo Doner Romania in scopuri de promovare atat online cat si offline (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovarii comerciale).

 

Premiile se acorda individual, dupa caz, in tombola din locatii prin tragere la sorti, fiind un premiu acordat pe fiecare restaurant in parte. In plus, exista extragere separat prin random sau comment picker pentru premiile oferite in tombola organizata online pe Instagram. Participantele care se califica la extragere trebuie sa foloseasca ambele hashtaguri mentionate in regulamentul campaniei.

Castigatorii declarati in urma extragerii la sorti au obligatia de a participa la realizarea unor testimoniale, daca acestea sunt solicitate din partea organizatorului campaniei.

 

Art. 5 – Premiul

Premiile acordate cu prilejul acestei campanii sunt urmatoarele:

– Pentru Tombola din locatii se ofera prin tragere la sorti 1 premiu pentru fiecare locație DAbo din țară, respectiv, o masă cu 6 prieteni (câștigătoarea + 5 persoane), in valoare de 300 lei, fiecare. Castigatoarea are libertatea sa isi aleaga persoanele care o sa insoteasca in timpul mesei oferite din partea DAbo.

Pentru Tombolă online premiile se ofera prin tragere la sorți, una dintre cele 10 mese în 2 la restaurantul DAbo preferat (in valoare de maxim 80 lei fiecare) si Marele premiu oferit online in campania Plăceri nevinovate de la DAbo care consta in oferirea unei mese de prânz, livrate chiar la castigatoare acasă timp de o lună întreagă, la aceeasi adresa, in valoare totala de 1500 lei (50 lei/pranz x 30 zile).

Fondul total de premii este in valoare de 13.700 lei.

Premiile nu sunt transmisibile.

Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta promotie;

De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu ac

esta.

Avand in vedere valoarea premiului, conform legislatiei in vigoare, nici organizatorul nici castigatorii nu au obligatia de a plati impozite asociate acestui castig.

Inmanarea premiului se va face prin semnarea de catre castigator al acordului gdpr, semnarea unui voucher si realizarea unui testimonial.

 

Art. 6

Contravaloarea în bani

În cadrul campaniei ,, Plăcerile Nevinovate ” nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

Art. 7

Dreptul la imagine

Acordarea premiului corespunzător campaniei ,, Plăcerile Nevinovate ” poate fi un eveniment public. Participarea la promotie constituie acordul participanţilor referitor la faptul că fotografiile si/sau testimonialul realizate cu ei in timpul campaniei ,, Plăcerile Nevinovate”, pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani.

Materialele (video, photo, audio etc.) obtinute  in cadrul campaniei ,, Plăcerile Nevinovate ‘ pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED etc.)

Art. 8

Protecţia datelor cu caracter personal

Organizatorul ia măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2018. Detalii regăsiți în Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru.

Conform Regulamentului UE 679/2018, beneficiaţi de următoarele drepturi: acces la datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, retragerea consimtamantului, opoziție cu privire la prelucrarea datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, portabilitatea datelor si Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea ORGANIZATORULUI, la adresa de mail office@DAbodoner.ro

 

Art. 9

Încetarea înainte de termen a campaniei ,, Plăcerile Nevinovate

(1) promotia poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua promotia.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
 

Art. 10

Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

S.C. DAbo International S.R.L.

Pastiu Daniel